“For Art’s Sake”

-Yan na lang ang nasambit ni Alvin Elchico matapos niyang makita ang isang NSFW display sa Museum of Old and New Art sa Australia.

Ang exhibit kasi ay nagpapakita ng dalawang magkapatong skeleton na… bastos man sa paningin ng nakararami ay super meaningful naman sa artist.

Si Alvin ay mahilig sa art at nagpipinta din s’ya ng kanyang mga obra paminsan-minsan.

Kaya malamang, na-appreciate niya ang kakaibang form of art na ito!

For Art’s Sake

A post shared by Alvin Elchico (@alvinelchico) on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *