Bianca Gonzalez: Bumoto sa 2022!

Nais ni Bianca Gonzalez ng pagbabago pagsapit ng 2022, kaya’t tumutulong siya sa simpleng paghihikayat sa publiko na bumoto.